VIL DU TESTE DIN HUND ???

Mille er selvfølgelig mentaltestet og det er noget vi går rigtig meget op i. Du kan læse hele resultater her og du kan tjekke andre staffer og kenneler på www.hundeweb.dk for resultater.
Vi har ingen avlskrav på vores race om mentaltest MEN man bør virkelig som køber vægte det i høj grad. Det der er meningen med mentaltest er at fjerne aggresive dyr fra avlen. Det kan på sigt forbedre racen og dens image overfor omverden. Vi som ejer en staff ved vores hunde er sunde og dejlige. Os som allerede fra vi får hvalpen møder andre hunde og sørger for de gode oplevelser ved vi har et sundt individ.
Vi har lavet en ønskeprofil på vores race og den har vi nu testet omkring 40 staffer på.
Hvis vi havde haft lignende avlskrav på som de har på racen American Staffordshire Terrier så var der faktisk meget få, af de testede staffer, der IKKE kunne bruges fortsat i avlen. Det er et flot resultat procent mæssigt men det viser også at vi har noget at arbejde med.
Det er ikke længe siden Am-staff racen fik krav på racen men det har i hvert fald fjernet aggresive dyr og forbedret racen her i Danmark.

Du kan som hvalpe køber gå ind på hundeweb og se resultaterne på de ca. 40 staffer der er testet og hvis du står og vil anskaffe dig en hvalp så spørg de kenneler som du kontakter hvordan de står til mentaltest og om du kan få en kommentar til deres egne test. Tjek hanhunden og tæven på hundeweb og sammenlign resultatet med avlsrestriktionerne på AM-Staffen. Det finder du på DKK's hjemmeside.
Spørg rundt omkring og undersøg de krav der er på Am-staffen som helt sikkert ville være samme krav på vores race hvis vi får krav.
PAS på. Mentaltest er en varm kartoffel og det er trist. Det er et rigtig godt redskab og det viser hvad den smukke hund indeholder indeni. Køb ikke en hvalp fra aggresive hunde. Besøg alle de kenneler som du finder intressante og se hvordan deres hunde er. Hjemme som ude. Du kunne jo høre om du måtte gå med på en tur og møde andre hunde med tæven så vel som med hanhunden.

Held og lykke derude. VI GÅR SELVFØLGELIG IND FOR MENTALTEST !!!!

Et af punkterne i mentalbeskrivelsen. Spøgelserne..!!!!!

Hvorfor Mental teste sin hund?

En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og velfungerende.

I DKK arbejder man for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Man ved, at hundens mentalitet er arvelig ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det. Og mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab bl.a. for opdrætteren, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr. DKK’s mentalbeskrivelse blev officielt indført i foråret 1999.

Formålet med mentalbeskrivelse er
· at give specialklubberne et redskab til udarbejdelse af raceprofiler
· at give opdrætterne et avlsredskab
· at give hundeejerne kendskab til deres hundes mentale egenskaber

I DKKs mentalbeskrivelse anvender man testmodeller, der i så høj grad som mulig adskiller hundens medfødte adfærd fra det tillærte og trænede. Hunde kan blive mentalbeskrevet fra de er 10 mdr. gamle. Alle test resultater registreres, men kun resultater fra hunde i alderen 10 til 24 mdr. indgår i beregninger af diverse statistikker for den pågældende race.

Alle hunde kan blive mentalbeskevet, såfremt der er udarbejdet en ønskeprofil for racen – d.v.s. en profil der viser en hund med den for racen helt ideelle mentalitet.

Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen, vil testlederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål.

Det mentale er lige så vigtigt som det at se godt ud og have en god standart. LAD OS ALLE FÅ TESTET VORES HUNDE OG VISE AT VI HAR SUNDE DYR...

RESULTATET FOR MILLES HVALPE MENTALTEST.

Mille blev født den første september 2006. Mille blev mentaltestet den 21. oktober 2006 ca en uge før hun skulle flytte ind i vores hjerter.

Testen er foretaget af godkendt Hvalpetester Søren Norling

1. Isolering af hvalpen på fremmed sted. Der tages tid, til hvalpen piber (kontakt-behov)
Resultat: 3 minutter.

2. Der tages tid til hvalpen hyler (nødskrig) ialt max. 5 minutter
Resultat: Sprunget over

3. Kontakt med fremmed person. Der noteres fra grad 1 til 5
Resultat: 4 tal = rolig kontakt

4. Hvalpens evne til at tage ting op. Bold max. 3 minutter
Resultat: 15 gange

5. Tendens til at bære og apportere.
Resultat: 3 tal = Løber efter men bærer ikke rundt.

6. Reaktion på fremmed genstand - Stor bold midt på gulvet
Resultat: 5 tal = Går frem og starter selv leg.

7. Social leg (kamp) træk med klud
Resultat: 5 tal = Trækker kraftigt og rusker

8. Arenaprøve: Figurant sidder passivt. 3 kendte ting. Lille bold, klud, stor bold, en ukendt ting - max 5 minutter

8a. Aktivitet = 4 til 5 tal = Godt/højt

8b. Tid til kontakt med figurant = 2,5 minutter

8c- Nysgerrighed, antal besøg hos genstande, figurant er også en genstand = 13 besøg

Mille og hendes 6 søskende blev hvalpetestet hos opdrætter Bettina Hansen i Ikast.
De var alle ca. 7 uger gamle.

RESULTATET FOR MILLES MENTALTEST.

Mille er mentalbeskrevet. Det blev hun i en alder af 20½ måned. Helt nøjagtigt lørdag den 17. maj 2008 i Karise, Sjælland.
DKK og DTK godkendt.

Du kan selvfølgelig finde alle resultaterne på DKKs hundeweb.
Men de er også noteret her:

1a. Kontakt = 4
Tager SELVSTÆNDIG kontakt eller når føreren tager kontakt. Ballanceret

1b. Håndtering = 5
Følger villigt med.

1c. Håndtering = 5
Lader sig villigt håndtere

2a. Leg = 4
Leger aktivt. Starter hurtigt

2 b. Leg - Greb = 5
Griber straks - målbevidst

2c. Leg - Træk - Kampleg = 4
Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til testleder slipper.

3a. Jagt - Fart = 4
Starter og fuldfører med høj fart (første gang)
Starter og fuldfører med høj fart (anden gang)

3b. Jagt - Fangst = 3 og 4
Tager byttet tøvende (første gang)
Tager ikke byttet, men snuser til byttet (anden gang)

4. Aktivitetsniveau = 3
Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet.

5a. Overraskelse - Skræk = 3
Undvigermanøvre, uden at vende sig bort

5b. Overraskelse - Trusler/aggressivitet = 2
En eller to trusselshandlinger

5c. Overraskelse - Nysgerrighed = 1
Går frem til dukken, når dukken er lagt ned.

6a. Lyd - Skræk = 2
Stopper og dukker sig.

6b. Lyd - Nysgerrighed = 5
Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning.

6c. Lyd - afreaktion = 1
Ingen undvigermanøvre

7a. Spøgelser - Skræk = 4
Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første tredjedel

7b. Spøgelser - Trusler/aggressivitet = 3
Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet

7c. Spøgelser - Afreaktion = 2 og 1
Går frem til figuranten, når fører taler til figuranten (første spøgelse)
Går frem til figuranten, når figuranten er demaskeret. kommer ikke frem (andet spøgelse)

8. Skarp lyd = 1
Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt

Ønskeprofilen godkendt af DKK

Ønskeprofil
Staffordshire Bull Terrier
Testmodel Profil Forklaring
 
1a Kontakt 4 Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.
1b Håndtering 4 Følger med uden besvær
1c Håndtering 4 Lader sig håndtere
2a Leg - engagement 4 Leger aktivt. Starter hurtigt
2b Leg - greb 4 Griber med hele munden, tager fat.
2c Leg - træk 4 Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til testlederen slipper
3a Jagt - fart 4 Starter og fuldfører med høj fart
3b Jagt - fangst 5 Tager byttet straks. Målbevidst
4 Aktivitetsniveau 3 Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet
5a Overraskelse - skræk 2 Stopper og dukker sig
5b Overraskelse - trusler/angreb 2 En eller to trusselshandlinger
5c Overraskelse - nysgerrighed 5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
5d Overraskelse - afreaktion 1 Ingen undvigemanøvre
6a Lyd - skræk 1 Stopper - kort stop. Ingen undvigelser
6b Lyd - nysgerrighed 5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
6c Lyd - afreaktion 1 Ingen undvigemanøvre
7a Spøgelser - skræk 2 En eller to flugthandlinger
7b Spøgelser - trusler/aggressivitet 2 En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet
7c Spøgelser - afreaktion 5 Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
8 Skarp lyd 2 Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet

Kontakt og Håndtering (1)

Leg (2)

Leg (2)

Jagt (3)

Jagt (3)

Aktivitetsniveau (4)

Overraskelse (5)

Overraskelse (5)

Lyd (6)

Lyd (6)

Spøgelser (7)

Spøgelser (7)

Skarp Lyd (8) Skud

Skarp Lyd (8) Skud